חדשות מהאזור

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי