מידע משפטי: פרסום הצעות עבודה

08/03/2021

בפרסום הצעות עבודה אין להתייחס לנתונים אישיים של המועמד (כמו: מין, מקום מגורים וגיל), אלא אם הם נדרשים מאופיו של התפקיד.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מתייחס לאיסור על אפלייה בכל התחומים המתקיימים במערכת היחסים שבין עובד למעביד:
 • קבלה לעבודה.
 • תנאי עבודה.
 • קידום בעבודה.
 • הכשרה או השתלמות מקצועית.
 • פיטורים או פיצויי פיטורים.
 • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

החוק מתייחס גם לאופן הפרסום של הצעות עבודה (מודעות דרושים):
 • אין לפרסם הצעת עבודה אם יש בה אפליה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, השתייכות למפלגה או שירות מילואים.
 • הצעות עבודה חייבות להתפרסם בלשון זכר ובלשון נקבה, הן ביחיד והן ברבים.
 • אין לפרסם הצעת עבודה אשר יש בה אפליה לרעה של אנשים עם מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד (נקבע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998).
 • דרישות שבהן צריכה לעמוד הצעת עבודה:
 • המודעה אמורה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד בלבד.
 • במודעת הדרושים יש לציין את הדרישות הרלוונטיות לאופיו ומהותו של התפקיד.
 • על המעסיק לוודא שיש קשר ישיר בין ההשכלה, הניסיון והתכונות הנדרשות לביצוע התפקיד, לבין דרישות התפקיד המצוינות במודעה.
 • מומלץ למעסיק לפרט את מהות התפקיד, כך שהדרישות והמידע המבוקש מהמועמד/ת יהיו כמה שיותר פרטניות, ולא להשתמש בדרישות כלליות.
 • יש לפרסם את המודעה בלשון זכר ובלשון נקבה, הן ביחיד והן ברבים.
 • אין לדרוש מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה.

אין באמור באתר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואינו כולל את כל התנאים והמשמעויות בכל עניין ועניין.
הסתמכות על האמור באתר זה היא באחריות המשתמש בלבד.