פיתוח מרחבים עסקיים ביישובים

14/03/2021

מעברים בעמק מלווים ומקדמים יזמות ועסקים קטנים ובינוניים במגזר הכפרי. בפעילותינו אנו מכוונים להבטיח מענה מירבי ומיטבי ליזמים ובעלי עסקים קטנים מתוך ראייה מערכתית, הלוקחת בחשבון את הקהילה המקומית והאזורית בה פועל העסק וכן את תרומתו לקידום ופיתוח כלכלי של היישוב ושל האזור.
ליווי בפיתוח מרחבים עסקיים ביישובים מיועד ליזמים, מרכזי משק, רכזי ענפי היזמות ומנהלי השכרות ביישובים.
שירות זה מספק מענה מקצועי ליזמים ובעלי תפקידים ביישוב, המעוניינים לבחון ולקדם את מכלול הפעילויות היזמיות והעסקיות ביישוב תוך גיבוש חשיבה כוללת לטובת:
  • ניצול ומינוף פוטנציאל המשאבים הקיימים ביישובים: נכסים, תשתיות פיזיות וכלכליות, הון אנושי.
  • יצירת סינרגיה בקשר יזם-יישוב.
  • קידום שיתופי פעולה מניבים בין עסקים בתוך היישוב.
  • יצירת מענה תעסוקתי והתפרנסותי לעצמאיים ביישוב.
  • הרחבת הזדמנויות התעסוקה לתושבי היישוב כשכירים בעסקים המקומיים.
  • סיוע בקשר עם גורמים שונים: מוסדות וארגונים מסייעים/שותפים, יצירת פלטפורמות ומסגרות אזוריות חוצות עסקים לקידום עסקי ופיתוח כלכלי.

התוכנית שאנו מציעים עונה לצורך של גיבוש קהילת עסקים יישובית ומנגישה מענים בהתאם לצרכים שעולים מהשטח ולאופי היישוב.
התוכנית כוללת:
  • הקניית כלים מקצועיים לבעלי העסקים.
  • פיתוח צוות היגוי/ועדה של העסקים המקומיים.
  • חיבור בין עסקים לעסקים.

ליצירת קשר: אורנה ברק-יחזקאלי - מנהלת תחום יזמות ועסקים | orna@mvrm.co.il