מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי

מה קורה אצלנו בחודש הקרוב?