חדשות לימודים וקריירה

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי