• title

דרושים/דרושות עובדים/עובדות לשירות במוסד
משרה  63161
תחום מקצוע  אבטחה, שמירה ופיקוח
>>
אחר
השכלה  אחר
מס' שנות ניסיון  2
היקף המשרה  מלא
חלקי
גמיש
אזור  אחר
תיאור התפקיד (משימות ותחומי עיסוק מרכזיים)
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחד (להלן: המוסד) ומרכז המועצות האזוריות, יוצאים במיזם משותף לגיוס עובדים לכלל התפקידים בארגון.
צעירות וצעירי המועצות האזוריות, שלאור התקופה הנוכחית מצויים במצב של חיפוש עבודה ומביעים עניין בפיתוח אפיק קריירה במוסד, מוזמנים לשלוח קורות חיים למירב בן שימול בכתובת הבאה:
meirav@azoriot.co.il
למותר לציין, כי מדובר בהזדמנות ייחודית לפיתוח קריירה המשלבת מימוש עצמי ותרומה משמעותית למדינת ישראל.
אנו נעביר את הפניות באופן מרוכז למחלקת הגיוס של המוסד.
הערות
נא לשלוח קורות חיים לכתובת- meirav@azoriot.co.il
תחילת פרסום  23/3/2020
23/3/2020
חדש
העתקת קישור