פורום כלכלי אזורי מגידו
כנס
תאריך ושעת תחילת הפעילות
05/09/2017 16:00
שלישי
שעת סיום הארוע
18:30
מקום הארוע
בבית הספר הביו ספרי במגידו
שם איש קשר
מירה לנגסנרפרטים בנוגע לארוע