מפגש שלישי של פורום כלכלי אזורי מגידו
כנס
תאריך ושעת תחילת הפעילות
13/09/2016 16:30
שלישי
שעת סיום הארוע
19:00
מקום הארוע
מפעל מבא הזורע
שם איש קשר
גליפרטים בנוגע לארוע