פורום מש,א קיבוצים
פורום למידת עמיתים
תאריך ושעת תחילת הפעילות
11/07/2016 15:00
שני
שעת סיום הארוע
08:30
מקום הארוע
קיבוץ ברקאי
שם איש קשר
דניאלה ליין