• title

תיירות חקלאית או חקלאות תיירותית?

עמותת התיירות בעמקים, שמה למטרה לקדם את התיירות ואת עסקי התיירות בעמק יזרעאל ובמגידו, תוך שימת דגש על כמה נושאים עיקריים המאפיינים את האזור כולו:

  • תיירות החקלאית במיטבה
  • תיירות מורשת- אתרי ראשית ההתיישבות הציונית בעמק
  • תיירות ארכיאולוגית- תילים ארכיאולוגיים בדגש על אתרי התיירות הסובבים אותם.

· 

למען מטרות אלה פעלנו בכמה מישורים:

v      פיתוח ירידי תוצרת חקלאית –"שוק העמק ברכבת" שמאפשרים לחקלאי העמק וליוצרי העמק להביא מתוצרתם ולמכור אותה ישירות לצרכן ביריד ססגוני ושמח.

v      יצרנו שיתוף פעולה עם עמותת התיירות השכנה לנו, עמותת "הצפון הקרוב", לשיתופי פעולה עסקיים ומקצועיים.

v      אנו עורכים השתלמויות מקצועיות לבעלי אתרי התיירות תוך דגש על שיתוף פעולה עסקי בניהם.

v      קשר עם רכבת ישראל לפעילות תיירותית משותפת לקראת חידוש קו רכבת העמק.

v      הבאת סיורי סוכני נסיעות ומשווקים לאזור כדי לקדם הבאת קבוצות מטיילים לעמק.