• title

הרשמה למאגר המעסיקים

מעסיקים חדשים המעוניינים לפרסם משרות באתרלחצו כאן להרשמה 

תהליך ההרשמה כולל פתיחה של כרטיס מעסיק, בו יש למלא:

1. פרטי העסק.

2. פרטי מחלקה/מחלקות בעסק (לדוגמה: גיוס עובדים, תפעול, מכירות וכד').
    לידיעתך - ניתן לרשום בכל מחלקה כתובת דואר אלקטרוני שונה שאליה יגיעו קורות החיים של הפונים.

לאחר מכן ניתן ללחוץ על האפשרות הוספת משרה חדשה בתפריט המעסיקים.
משרה שנשלחת אינה מתפרסמת באתר באופן מיידי, אלא רק לאחר אישור של צוות מעברים בעמק.

המערכת תשמור את פרטייך, ובפעם הבאה שתרצה/י לפרסם משרה - תצטרך/י רק להקליד את שם המשתמש והסיסמה שבחרת.

לשאלות ולקבלת מידע נוסף בנוגע לפרסום משרות ניתן לפנות אלינו:
זהר רום 04-6544790 | zohar@mhk.co.il
סילבי שצמן: 04-6544726  |  maavarim1@mhk.co.il

למידע אודות איסורים והגבלות בפרסום משרות לחץ/י כאן


מידע אודות הרשמה לאתר ופרסום משרות:


פתיחת כרטיס מעסיק

לכל מעסיק יש לפתוח כרטיס אחד בלבד, בו ניתן להוסיף מחלקות לפי הצורך (בכל מחלקה יוגדרו פרטים אחרים, כמו: איש קשר, טלפון, דואר אלקטרוני לשליחת קורות חיים).

הפרטים המופיעים בכרטיס לא יפורסמו באתר.

 

משך פרסום והסרת משרה 

כל משרה תפורסם באתר למשך 30 יום. לאחר 30 יום המשרה תוסר מהאתר באופן אוטומטי.

במידה וברצונך להפסיק את פרסום המשרה לפני שעברו 30 יום, יש ללחוץ על כפתור הסרת משרה (נמצא משמאל למשרה ברשימת המשרות שלי).

לאחר לחיצה על הסרת משרה, המשרה תועבר ללוח משרות שהסתיימו. ניתן לפרסמה מחדש על-ידי לחיצה על כפתור שכפול משרה.


עריכת משרה

לאחר שמשרה מתפרסמת באתר, לא ניתן לערוך אותה. 

במידה וברצונך לשנות את תוכן המודעה, נא ליצור איתנו קשר: 04-6544790 / 04-6544726.

 

הקפצת משרה

לאחר שבועיים מיום הפרסום, ניתן להקפיץ את המשרה לראש לוח המשרות. ניתן לבצע הקפצה למשרה פעם אחת בלבד.

- בתפריט המעסיקים יש ללחוץ על המשרות שלי.

- ברשימת המשרות יופיע כפתור הקפצת משרה משמאל למשרות שפורסמו לפני שבועיים ויותר. יש ללחוץ על כפתור זה.

- בחלון שנפתח: האם להקפיץ משרה? יש ללחוץ על אישור.

לתשומת לבך: המשרות נדחקות כלפי מטה כאשר נכנסות משרות חדשות. בדרך כלל משרה שהוקפצה תהיה בראש לוח המשרות לדקות ספורות בלבד, משום שכל משרה חדשה שתתפרסם תופיע מעליה.

 

פרסום משרה מחדש

ניתן לפרסם מחדש משרה שפורסמה בעבר.

- בתפריט המעסיקים יש ללחוץ על המשרות שלי, ולאחר מכן על משרות שהסתיימו.

- משמאל לכל משרה יופיע כפתור שכפול משרה. יש ללחוץ על כפתור זה.

- בחלון שנפתח: האם לשכפל משרה? יש ללחוץ על אישור.

- בדף המשרה ניתן לערוך / לשנות פרטים, ולאחר מכן ללחוץ על אישור.

המשרה תפורסם באתר לאחר אישור של צוות מעברים בעמק.