• title

גופי תמיכה במעסיקים לגיוון תעסוקתי

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - משרד הכלכלה והתעשייה
המטה פועל לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, ומפעיל מרכזי תמיכה למעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים עם מוגבלות. השירות הניתן במרכזי התמיכה הינו ללא עלות, והוא מציע כלים וידע מקצועי בפיקוח ממשלתי.
למידע נוסף לחץ/י כאן.

עסקים למען הקהילה (על"ה) מיוזמת ציונות 2000
עמותה המסייעת לחברות עסקיות לנהל אחריות חברתית באופן מקצועי ומתקדם, באמצעות מודל חדשני להטמעה וניהול הגיוון התעסוקתי. המודל מציע כלים פרקטיים לפיתוח מודעות ארגונית להעסקה מגוונת, ניתוח חסמים ארגוניים ויצירת הזדמנויות לקידום הגיוון התעסוקתי בארגון.
למידע נוסף לחץ/י כאן.

תוכנית 'רמפה'
התוכנית מיועדת לצעירים המתמודדים עם מגבלה כלשהי (פיסית, חושית או נפשית), ומעוניינים לעבוד, להתקדם ולהצליח מבחינה מקצועית בשוק העבודה החופשי. משתתפי התוכנית מקבלים ליווי ארוך טווח, אשר פועל להקניית כלים חשובים להשתלבות בשוק העבודה. המעסיקים זוכים גם הם לליווי ולסיוע בקליטת העובדים ובהשתלבותם במקום העבודה.
למידע נוסף לחץ/י כאן.

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה
הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה פועל משנת 2010 כדי לקדם יישום של תעסוקה מגוונת בסביבה העסקית בישראל. הפורום מקדם ומפתח את מקצוע מנהל הגיוון על סמך המקובל בעולם ומכשיר מנהלים לנהל במקצועיות את הגיוון בארגונם בקורס ניהול הגיוון של הפורום.
למידע נוסף לחץ/י כאן.

אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן

אות הגיוון בעסקים הינו יוזמה של ארגון 'מעלה' והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, שמטרתה עידוד יוזמות לגיוון תעסוקתי בעסקים. האות נועד להוות תמריץ חיובי וזרז של פעילות וולונטרית של עסקים.

למידע נוסף לחץ/י כאן.