• title

סדנא ליזמים בתחילת הדרך

סדנא ליזמים בתחילת הדרך

סדנא הכוללת  3 מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש.תכני המפגשים:                                

1.      הכלים המקצועיים העומדים לרשות היזם במועצה                                  

2.      כלים בסיסיים בשיווק העסק וערוצי פרסום מקומיים                          

3.      הכנת תוכנית עבודה ליציאה לדרך                                                                         

מספר המשתתפים בכל סדנא יהיה עד 5 יזמים. הסדנא הנה ללא עלות, אולם דורשת הרשמה מראש. מועדי הסדנאות יקבעו בהתאם להרשמה.

להרשמה - מאייה לייטון mayal@mhk.co.il