• title

קשרי קהילה ויישובים

במעברים בעמק אנו מאמינים ביתרונות התפיסה המערכתית הכוללת של תחום התעסוקה באזור. 

אנו פועלים בשותפות עם בעלי תפקידים ביישובים, תושבים, בעלי עסקים, מועצות אזוריות, משרדי ממשלה וגופים נוספים, על-מנת לזהות צרכים תעסוקתיים באזורנו ולפעול יחד לבניית המענים המתאימים.


הצעות לפעילות במסגרת היישוב

מתן מעטפת פתרונות מותאמים ליישובים ולמועצות באזור בנושאי תעסוקה ופיתוח עסקי, באמצעות:

- פגישות עם בעלי תפקידים לזיהוי צרכים בתחום התעסוקה והתאמת מענים רלוונטיים.

- מפגשים עם קבוצות תושבים לחשיפת המענים התעסוקתיים והנגשתם.

- בנייה והובלת תהליכים לפיתוח כלכלי-קהילתי ביישוב, כגון: ליווי קבוצת יזמים לטובת קידום פרויקט או מיזם עסקי-חברתי, בניית סדנאות והכשרות, ליווי בעלי תפקידים ביצירת תשתיות תומכות תעסוקה.

 

פעילות ברמה האזורית

פעילויות ופורומים מקצועיים לקידום תהליכים כלכליים-תעסוקתיים:

- כנסים מקצועיים למעסיקים / בעלי תפקידים ביישובים / אנשי מקצוע.

- פורום למידת עמיתים של מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים.

- פורום למידת עמיתים של מנהלי משאבי אנוש בתעשייה.

- בניית תהליכים ופרויקטים קהילתיים-תעסוקתיים.

- בניית מענים עבור קהלי יעד יחודיים (כגון: צעירים, בני 45+, בעלי מוגבלויות ועוד).

- קבוצות מניפה - מעגלים עסקיים ליזמים לחשיפת עסקיהם והיחשפות לעסקים נוספים. לחץ/י כאן לפרטים נוספים.

- קופי ביז - מועדון היזמות של מעברים בעמק. לחץ/י כאן לפרטים נוספים.