• title

היחידה הערבית

            היחידה הערבית פועלת ב 5 יישובים

 •  שלושה השייכים למועצה האזורית זבולון:
 •  איבטן
 •  ח'וואלד
 •  ראס עלי
 •   2 ישובים שייכים למועצה האזורית עמק יזרעאל
 • מנשיית זבדה
 •  סוואעד-חומיירה
 • רוב היישובים הם מהאוכלוסייה הבדואית

             

           שרותי היחידה

 • ליווי פרטני של הפונים ומתן כלים ומיומנויות לעולם העבודה (כישורים רכים)
 • סדנאות העצמה ואימון אישי לעולם התעסוקה
 • קורסי למידה למיומנויות לעולם התעסוקה
 • קורסי הכשרה מקצועית מגוונת בהתאם לדרישות מעולם התעסוקה כגון: קורס קופאיות, קורס תכשיטנות, קורס קירור ומיזוג אוויר, קורס כלכלת הבית וכו'
 • עבודה עם הנהגת היישובים ומחלקת הרווחה על מנת לקדם נושא התעסוקה ביישובים

לתאום פגישה אישית