• title

אודות תחום יזמות

חזון ומטרות – היחידה ליזמות עסקית
יחידת היזמות הוקמה על מנת לתת מענה אישי ומקצועי ליזמות ועסקים במגזר הכפרי.
היחידה מפתחת ומנגישה שירותים המותאמים לצורכי קהל היזמים
תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של המגזר הכפרי.

לסל שירותים תחום היזמות העסקית