• title

אוכלוסיה ערבית

הפעילות המיועדת לאוכלוסיה הערבית נותנת מענה תעסוקתי לחמישה יישובים: 
שלושה יישובים השייכים למועצה האזורית זבולון - איבטין, ח'וואלד וראס עלי.
שני יישובים השייכים למועצה האזורית עמק יזרעאל - מנשיית זבדה וסוואעד-חומיירה.
     הפעילות כוללת ליווי של מחפשי עבודה, קשר רציף עם מעסיקים ועבודה עם הנהגת היישובים ומחלקת הרווחה על-מנת לקדם נושא התעסוקה.                    
               
                                                   
השירותים הניתנים לאוכלוסיה הערבית

1. ליווי פרטני של הפונים ומתן כלים ומיומנויות לעולם העבודה (כישורים רכים).

2. סדנאות העצמה ואימון אישי לעולם התעסוקה.

3. קורסי למידה של מיומנויות לעולם התעסוקה.

4. קורסי הכשרה מקצועית מגוונת בהתאם לדרישות מעולם התעסוקה כגון: קורס מטפלות, קורס תכשיטנות, קורס קירור ומיזוג אוויר, קורס מלגזנים ועוד.

5. סיוע בהצטרפות לתוכנית השוברים של משרד הכלכלה
התוכנית מציעה מימון של עד 75% מעלות של קורס מקצועי.
ניתן לבחור קורס באחד מהתחומים הללו: חשמל, תחבורה, טיפוח וחן, מנהל, מטפלות, מחשבים, בניין, גרפיקה, אופטיקה, מתכת, הארחה.
לפרטים נוספים - אתר תוכנית השוברים.


קישורים רלוונטיים