• title

אודות מעברים
"מעברים בעמק" הינו פרויקט משותף של משרד התמ"ת, משרד הרווחה, הג'וינט, מפעלי העמק וארבע המועצות האזוריות :
עמק יזרעאל, מגידו , זבולון ועמק המעיינות ומטרתו לקדם את נושא התעסוקה והפיתוח הכלכלי במגזר הכפרי. מעברים פועל באמצעות עמותת "אופק לתעסוקה מעברים בעמק" (ע.ר.)

עקרונות פרויקט מעברים:

• ניצול חוסנה של האוכלוסייה במגזר הכפרי, ההון האנושי המצוי בה ויכולתה להתאגד ולהתארגן.
• התמודדות עם נושא התעסוקה בתפיסה הקהילתית
• זיהוי והעצמה של כוחות בתוך הקהילה ויצירת חיבור מתמיד ביניהם לבין הסביבה התעסוקתית

מרכז מעברים בעמק הגדיר 4 פעילויות עיקריות:

ברמת הפרט:

הדרכה בחיפוש עבודה, הכוון וייעוץ תעסוקתי, קורסים והכשרת עובדים בהתאם לצרכים והעמדת מאגר מידע ממוחשב לדורשי העבודה.

ברמת הישוב/הקהילה:
עבודה מול גורמי התעסוקה בכל יישוב והכשרתם לתווך בין דורשי התעסוקה לעבודות המוצעות, ליווי ופיתוח מקצוע יחידות משאבי אנוש בקיבוצים, תיאום בין הגורמים הפעילים ביישוב - עובדי רווחה, בעלי תפקידים וגיבוש מנהיגות מקומית לטיפול בסוגיות תעסוקתיות

ברמה המרחבית:
מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור, מעורבות בפיתוח פרויקטים תעסוקתיים,יצירת שיתופי פעולה עם יישובים, מפעלים ומועצות שכנות, חיבור האזור לגורמים ציבוריים ועסקיים ברמה הארצית, במטרה לפתח כלים להתמודדות עם פיתוח ההון האנושי באזור ויצירת מקורות תעסוקה.

יחידת היזמות והעסקים של מעברים בעמק:
היחידה מפתחת ומנגישה שירותים המותאמים לצורכי קהל היזמים תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של המגזר הכפרי.
היחידה שמה לה כיעד עיקרי לעודד, לטפח, להעצים ולהכשיר תושבים המבקשים לקדם את פרנסתם באמצעות הקמת עסקים קטנים זאת על ידי פיתוח כלים מקצועיים ייחודיים למגזר הכפרי שיסיעו בפיתוח העסקים.

משרדי מעברים בעמק נמצאים באזור התעשיה של מפעלי העמק, במגדל העמק.
 
הוראות הגעה:

מכיוון אלונים: בצומת נהלל פונים ימינה, עוברים את הקיבוצים רמת דוד, גבת, יפעת ושריד, מגיעים לצומת כפר ברוך (תחנת דלק סונול מצד ימין), פונים ברמזור שמאלה למגדל העמק. כמה מטרים לאחר הפנייה ישנה תחנת דלק אלון מצד שמאל, פונים שמאלה לתוך תחנת הדלק ומיד ימינה - לחניה גדולה. בבניין ממולך עם השלט "יזמות העמק" אנו יושבים.

מכיוון עפולה: בצומת תל עדשים פונים שמאלה, עוברים את קיבוץ גניגר ומגיעים לצומת כפר ברוך/מגדל העמק, ברמזור פונים ימינה (למגדל העמק, כמה מטרים לאחר הפנייה ישנה תחנת דלק אלון מצד שמאל, פונים שמאלה לתוך תחנת הדלק ואחריה מיד ימינה.
לחניה גדולה. בבניין ממולך עם השלט "יזמות העמק" אנו יושבים.