• title

עבודה קהילתית
"מעברים בעמק" פועל ברמת הקהילה יחד עם הנהגת היישובים והתושבים על מנת לזהות צרכים תעסוקתיים ברמה הקהילתית ולבנות תוכניות התואמות לצרכי היישובים והתושבים. 

השותפות מתבטאת במישורים הבאים:
 • יצירת שותפויות רוחביות עם גורמים מקומיים הקשורים לנושא תעסוקה והכשרה, כגון: מועצות- מחלקות רווחה, יחידות אסטרטגיות, הנהגת יישובים, מעסיקים מקומיים ומסגרות ייחודיות נוספות.

 • המרכז פועל בשותפות עם גורמים ארציים ומשרדי ממשלה. שותפויות מסוג זה מאפשרות איגום משאבים במטרה לקדם את תחום התעסוקה והפרנסה באזור.

 • מעברים פועל על פי תפיסת עולם של סולידאריות תעסוקתית, המאמינה כי שותפות המעסיקים בפתרון בעיות התעסוקה בקהילות שלנו הינה משמעותית לשילובם של תושבי האזור בעולם התעסוקה.

 • פורום למידת עמיתים של מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים.

 • פורום למידת עמיתים של מנהלי משאבי אנוש בתעשייה.

 • ביסוס גוף ידע של נתונים על תחום התעסוקה באזור.

 • בניית תהליכים ופרויקטים קהילתיים-תעסוקתיים.

 • בניית מענים עבור קהלי יעד ייחודיים (כגון: צעירים, בני 45+, חיילים משוחררים ועוד).

 • קבוצות "מניפה"- מעגלים עסקיים ליזמים לחשיפת עסקיהם והיחשפות לעסקים נוספים. פעילות עסקית זו הינה בסיס לשיתופי פעולה בין יזמים, הרחבת מעגל הלקוחות של היזם ושיווק מפה לאוזן. 
 • "קופי ביז"- מועדון היזמות של "מעברים בעמק": מפגשי יזמים המהווים פלטפורמה למפגש בין יזמים והעשרתם.

 • שיתוף פעולה עם הרדיו האזורי (רדיו קול יזרעאל 106.FM), במסגרת תוכנית הרדיו "שלוש ארבע ולעבודה".

לתאום פגישה עם העובדים הקהילתיים