היריד השנתי לעסקים מקומיים
אחר
תאריך ושעת תחילת הפעילות
02/03/2017 09:00
חמישי
שעת סיום הארוע
16:00
מקום הארוע
יפורסם בהמשך
שם איש קשר
גליפרטים בנוגע לארוע