• title

לקיבוץ חפצי-בה דרוש/ה מדריך/ה מוביל/ה לנעורים
משרה  42793
תחום מקצוע  הוראה, חינוך והדרכה
>>
חינוך חברתי-קהילתי
היקף המשרה  חלקי
גמיש
אזור  גלבוע (עמק חרוד, יישובי תענך)
תיאור התפקיד (משימות ותחומי עיסוק מרכזיים)
מדריך נעורים, לשנת הלימודים הבאה - תחילת עבודה ספטמבר 18 אפשר גם לפני.
זיקה לבני נוער.
דרישות התפקיד (השכלה, יכולות וניסיון קודם)
גיבוש קבוצות הדרכה.
ליווי עבודת תנועת בני המושבים.
הובלת פעילות הנעורים.
השתתפות בפורום מקצועי אזורי, אחת לשבועיים.
תחילת פרסום  17/4/2018
17/4/2018
חדש
העתקת קישור