ארועים בתקופה הקרובה

08:30

פורום למידת עמיתים למנהלי משאבי אנוש בתעשייה
(פורום למידת עמיתים באולם כנסים מפעלי העמק, מגדל העמק)

לפרטים נוספים

08:30

פורום למידת עמיתים למנהלי משאבי אנוש בתעשייה
(פורום למידת עמיתים באולם כנסים מפעלי העמק, מגדל העמק)

לפרטים נוספים