• title

אוכלוסיה ערבית

הפעילות המיועדת לאוכלוסיה הערבית נותנת מענה תעסוקתי לחמישה יישובים: 
שלושה יישובים השייכים למועצה האזורית זבולון - איבטין, ח'וואלד וראס עלי.
שני יישובים השייכים למועצה האזורית עמק יזרעאל - מנשיית זבדה וסוואעד-חומיירה.
     הפעילות כוללת ליווי של מחפשי עבודה, קשר רציף עם מעסיקים ועבודה עם הנהגת היישובים ומחלקת הרווחה על-מנת לקדם נושא התעסוקה.                    
               
                                                   
השירותים הניתנים לאוכלוסיה הערבית
- ליווי פרטני של הפונים ומתן כלים ומיומנויות לעולם העבודה (כישורים רכים).
- סדנאות העצמה ואימון אישי לעולם התעסוקה.
- קורסי למידה של מיומנויות לעולם התעסוקה.
- קורסי הכשרה מקצועית מגוונת בהתאם לדרישות מעולם התעסוקה כגון: קורס מטפלות, קורס תכשיטנות, קורס קירור ומיזוג אוויר, קורס מלגזנים ועוד.


קישורים רלוונטיים