משרות אחרונות

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי