מה קורה אצלנו בחודש הקרוב?

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הכפרי